Gelişen dünya koşullarında rekabet edebilen, yasal mevzuat, standartlar ve şartnamelere uygun imalat ile, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak ve kalite yönetim sisteminin tüm çalışanlarımızla birlikte sürekli iyileşmesini sağlamak yilmazlar yapi grup/ kalite politikasıdır.

Yasa ve mevzuat ile ilgili şartların yerine getirilmesi Kalite Yönetim Sistemimizin bir parçasıdır. Toplam kalite yönetim anlayışına ulaşabilmek için Yılmazlar Yapı Grup  ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Standardının gereklerini yerine getirmeyi ve etkilerini sürekli geliştirmeyi hedefler.